UDHËZIMI NR. 9, DATË 09.04.2021, “PËR ZHVILLIMIN E PKAB, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË – VITI SHKOLLOR 2020-2021” (Sesioni i parë)

Read More

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR PROVIMIN E SHTETIT

  NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR PROVIMIN E SHTETIT TË CILËT NUK JANË PAJISUR ME DIPLOMË TË CIKLIT TË DYTË...
Read More
NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR PROVIMIN E SHTETIT

Shpallje 2 e vendit të lirë pune për drejtor shkolle

 
Read More
Shpallje 2  e vendit  të  lirë pune për drejtor shkolle

Shpallje e procedurave të konkurrimit për pozicionin “Drejtor shkolle” në SHMB “Haxhi Lata” Suç dhe në shkollën 9-vjeçare “Ibrahim Tema” Kurdari

 
Read More
Shpallje e procedurave të konkurrimit për pozicionin “Drejtor shkolle” në SHMB “Haxhi Lata” Suç dhe në shkollën 9-vjeçare “Ibrahim Tema” Kurdari

Vendet vakante në institucionet arsimore të ZVA Klos – Viti shkollor 2020-2021

 
Read More
Vendet vakante në institucionet arsimore të ZVA Klos – Viti shkollor 2020-2021

Shpallje vend i lirë pune për drejtor shkolle

   
Read More
Shpallje vend i lirë pune për drejtor shkolle

Datat e reja për plotësimin e formularit A1/A1Z

 
Read More
Datat e reja për plotësimin e formularit A1/A1Z

Njoftim mbi datat e provimit të liçencës.

 
Read More
Njoftim mbi datat e provimit të liçencës.

Shpallen pikët e vlerësimit të dosjeve për lëvizje paralele me dëshirë/ të detyrueshme !

  Bazuar në Ligjin Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar, të Ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012...
Read More
Shpallen pikët e vlerësimit të dosjeve për lëvizje paralele me dëshirë/ të detyrueshme !

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

  Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit...
Read More
NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020

Aktivite me 24 Janar- Dita Ndërkombëtare e Edukimit