Shpallen pikët e vlerësimit të dosjeve për lëvizje paralele me dëshirë/ të detyrueshme !

Shpërndaje

 

Bazuar në Ligjin Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar, të Ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimit Nr.30 datë 12.09.2018 “Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”, Udhëzimit të përbashkët Nr.27 datë 16.08.2018 “Për vitin shkollor 2018-2019 për sistemin arsimor parauniversitar”, të pikës 7 të Kreut 7 të Udhëzimit Nr.13 dt 22.05.2019 të MASR “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, të Udhëzimit nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, pas verifikimit dhe shqyrtimit të dosjeve personale të mësuesve të cilët kërkojnë lëvizje paralele me dëshirë/ të detyruar në ZVAP Klos, sipas shtojcës 2.1, Komisioni për Vlerësimin e Dosjeve në ZVAP Klos shpall renditjen sipas profileve si më poshtë:

ZVAP KLOS - VLERËSIMI I DOSJEVE PËR LËVIZJET PARALELE

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *